Menu
Your Cart

Общи условия

I. Страни по споразумението
Настоящото споразумение регламентира взаимоотношенията между ДОСТАВЧИКА на онлайн услуги предоставяни в интернет на адрес www.vgdecoshop.com , а именно:
 „ВИ ЕНД ДЖИ КЪМПАНИ ЕООД”, с Булстат: 175439749 и адрес на управление гр. София, ул. Едисон 38, представлявано от Венета Косева Апостолова от една страна и
посетителят ползвател на предлаганите онлайн услуги наричано за краткост  ПОТРЕБИТЕЛ
II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Обект на настоящото споразумение са предоставянето и ползването на онлайн услуги в интернет на адрес: www.vgdecoshop.com при спазване на изброените по-долу Условия за Ползване и политика за ползване на съдържанието
III. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. С прочитането и приемането на настоящото споразумение ПОТРЕБИТЕЛЯ се съгласява да ползва онлайн магазина и допълнителни услуги предоставяни от ДОСТАВЧИКА и неговите партньори при реда и условията описани в настоящото споразумение.

2. Ползването на онлайн магазина  е доброволно, понастоящем безплатно и като такова се предлага без гаранция. ДОСТАВЧИКЪТ не поема отговорност за технически слабости и / или недостатъци, но се ангажира с тяхното отсраняване в най-кратки срокове след констатирането им.
3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема да ползва предоставяните му услуги във вида и функционалността по които те са замислени и реализирани.
4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема, че доставчика има право да ползва въведената от него информация, в това число имена, телефон и е-мейл адрес, снимки, споделени факти, както и друга информация за свои собствени маркетингови и статистически цели.
5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема да получава съобщения от страна на ДОСТАВЧИКА и/или неговите партньори и потребители. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае може да преустанови получаването на съобщения посредством промяна на настройките в Потребителския си профил.
6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да преустанови ползването на предоставяните му онлайн услуги по всяко време.
7. Поръчка на стока и / или услуга се извършва съгласно Закона за електронната търговия и ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

IV. ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

1. ПОТРЕБИТЕЛЯ разбира и приема, че по своята същност и замисъл www.vgdecoshop.com е място в което всеки може безплатно да чете и разглежда съдържанието, да изказва мнения и да дава предложения за промени и подобрения, както и да коментира чужди такива при условия на спазен етичен ред и съдържание подчинено на приетите морални норми и ограничения наложени от закона.
2. Наша цел е да превърнем www.vgdecoshop.com в строго профилиран уеб сайт с развлекателна насоченост и като такъв не може :
1.1 Да се публикуват статии от политически или икономически характер
1.2 Да се публикуват статии с религиозно или фанатиско съдържание
1.3 Да се публикуват статии с еротично съдържание
1.4 Друг тип статии чието съдържание противоречи на нашите разбирания за ‘Развлекателна насоченост’.
1.5 Всяко съдържание противостоящо на гореописаните изисквания ще бъде цензурирано и няма да бъде публикувано.

1.6 ДОСТАВЧИКА си запазва правото да изтрива потребителски профили, както и да ограничава бъдещ достъп до услугите които сайта предоставя за всеки ПОТРЕБИТЕЛ за който прецени, че не ползва сайта по предназначение.
3. Всички статии в www.vgdecoshop.com са авторски и като такива:
1.1 Изразяват личното мнение на автора им и не би следвало да ги третирате като ‘миродавни’, определящи или правилни.
1.2 Всяко копиране / заснемане на материали (текст и/или снимки и/или други) и/или записването им на твърд диск, преносими памети (USB) и/или CD, DVD дискове и други записващи устройства без изричното ни съгласие е противозаконно.
1.3 Публикуването на наши материали (текст и/или снимки и/или други) е възможно след изрично писмено съгласие от наша страна и публикуване на линк към www.vgdecoshop.com.

 

V. СПОДЕЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ И СНИМКИ

1.    С регистрирането си във www.vgdecoshop.com ПОТРЕБИТЕЛЯ има възможност доброволно и на своя отговорност да споделя файлове, като разбира иприема, че споделените файлове да бъдат достъпни за останалите потребители на www.vgdecoshop.com, както и за всички потребители на интернет мрежата в глобален мащаб.

2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема, че файловете които споделя може да бъдат записани в YouTube.com и така да бъдат достъпни за гледане и ползване от всички потребители и партньори на YouTube.com, както и за партньори на ДОСТАВЧИКА.

3.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да изтрие споделените си файлове по всяко време.

4.  ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за всички последици настъпили в резултат на споделяне на файлове в интернет. 

5. ДОСТАВЧИКЪТ има право да преглежда и цензурира съдържанието на споделените файлове, да ги премахва изцяло, както и да ограничи последващ достъп до предлаганите услуги на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай, че споделените файлове противостоят на законовите и морални норми ДОСТАВЧИКА има право да сезира компетентните органи, както и да им съдейства предоставяйки събраната лична информация за съответния ПОТРЕБИТЕЛ, в това число имена, e-mail адрес, IP адрес, телефон и други без ограничение. 

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. С оглед гарантиране на сигурността и съдържанието на www.vgdecoshop.com по време на посещението ви ние запазваме информация за вашият IP адрес. След приключване на сесията Ви (излизане от www.vgdecoshop.com) ние изтриваме събраната информация.
2. Ползването на онлайн услуги предоставяни на www.vgdecoshop.com изисква регистрация. По време на регистрацията Ви запазваме информация за вашите Име, Фамилия, Град, Държава и e-mail адрес. Те са ни необходими за да може да обработим вашата онлайн поръчка, ако сте се регистрирали за да поръчате от нашият онлайн магазин, или за да ви индентифицираме като реален потребител ако сте решили да споделите файл, информация и/или мнение. Ако си правите регистрация за да ползвате онлайн услугата Сватбен органайзер за да може да функционира правилно софтуера може да се наложи да въведете и допълнителна лична информация за вас и/или ваши роднини, приятели и гости на сватбата.
3. Запазената лична информация ще бъде използвана само и единствено за наши маркетингови и статистически цели и няма да бъде продавана и/или разпостранявана на трети лица.
4. ДОСТАВЧИКЪТ е регистриран като оператор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

 

Защо събираме горе изброените лични данни?

Информацията която запазваме за нашите нерегистрирани потребители ни помога да им предложим по-високо качествена услуга свързана с предоставяне на информация и/или продукти и/или услуги в района на местоживеене. Събраната информация е абсолютно недостатъчна за да бъде индентифициран всеки нерегистриран потребител и за нас неговото посещение остава анономно.

В случай на регистрация, Потребителят разбира и приема, че за да може да ползва услугите които сайта предоставя е необходимо да се индентифицира със своите Имена, в следните случаи телефонен номер и / или адрес:

    Желае да направи онлайн поръчка на продукт / услуга и / или

    Желае да комуникира с други потребители ползващи услугите на сайта и / или

    Желае да публикува информация в сайта (ако такава възможност е предоставена)

както и емейл адрес който да бъде използван за последващ вход в сайта

 

 

VII. Условия за поръчка и отказ на поръчка

1. Поръчка може да бъде направена онлайн посредством функционалността която уебсайта предоставя, както и чрез оператор по телефона

2. ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

2.1.Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:
а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;
б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането и клиента е констатирал дефекта пред куриера който е доставил стоката;
в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
г) не еспазен срока на доставка;
Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

2.2. Когато стоката не съответства на поръчаната и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя без потребителят да заплаща допълнителни разходи.

2.3. При скрит дефект на продукта клиента има право на безплатна подмяна на стоката или отстраняване на дефекта.

2.4. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 15 дни от датата на доставката, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

2.5. При поръчка изработване на продукт с унифицирана визия за чиято изработка са ползвани устни или писмени указания от страна на клиента и в последствие се получи разминаване в очакванията за визия - сайта не носи отговорност. Например ако желаете даден продукт да бъде изработен в цвят Морско синьо или пък цвят Марсала, Оушън блу, Роял блу и т.н. ние не бихме могли да отгатнем какви точно са очакванията ви за цвят тъй като например Морското синьо е различно в слънчев ден или по време на буря, в спокоен ден през лятото или такъв през зимата и т.н. Разбира се ние ще се постараем да налучкаме и изработим точно това което очаквате но все пак имайте  предвид написаното по-горе когато пожелаете да излезете от рамките на стандартното..


ДОСТАВЧИКЪТ  СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ПРОМЕНЯ ЕДНОСТРАННО УСЛОВИЯТА НА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ В ИНТЕРНЕТ НА АДРЕС: www.vgdecoshop.com